Category: VIJESTI

I.C. "Lotos"

Poziv za mlade osobe sa invaliditetom između 18 i 36 godina sa područja Tuzlanskog kantona da se uključe u projekat “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih ljudi sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti i privlačenju novih…
Read more

Inicijativa broj 130

Dragi čitaoci, izašao je novi, 130. broj časopisa „Inicijativa“. Inicijativu možete preuzeti iz naše Download sekcije.  

KONKURS – besplatno školovanje za osobe sa invaliditetom

Kompanija LINK group odlučila je da 20 besplatnih školovanja koja će se realizovati online, putem platforme za učenje na daljinu, dodjeli osobama sa invaliditetom. Pod LINK group posluju obrazovne ustanove: ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy, a besplatno školovanje će biti podjeljeno za programe te tri obrazovne ustanove, u ukupnoj vrijednosti od oko 40.000 eura. Planirano je…
Read more

Jednakost bez granica

U utorak 25. septembra 2018. godine u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla je potpisan ugovor sa Fondacijom Tuzlanske zajednice o sufinansiranju projekta “Jednakost bez granica”. Projekat “Jednakost bez granica” zamišljen je kao ne/formalno druženje i upoznavanje osoba sa i bez invaliditeta, koji bi kroz interakciju i upoznavanje radili na suzbijanju diskriminacije…
Read more

Program podrške među jednakima – PEER Support

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” 25.09.2018. održan je prvi sastanak za realizaciju programa podrške među jednakima. Sastanku je prisustvovalo 14 mladih osoba sa invaliditetom koji su zajedno sa voditeljem psihologom Bojanom Šošićem kreirali program kako bi u budućnosti bio koristan novim generacijama mladih. Paralelno se održao i sastanak sa članovima porodica mladih…
Read more

Sastanak Koalicije OOSI TK, 19. 09. 2018.

U prostorijama Informativnog centra “Lotos” Tuzla, 19. septembra 2018. godine održan je sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Na sastanku se razgovaralo o Planu implementacije aktivnosti u sklopu zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu. Iznošeni su prijedlozi i sugestije, te je sačinjen upitnik koji će organizacije, članice Koalicije proslijediti svojim aktivistima, kako bi Koalicija…
Read more

IN MEMORIAM Kalle Konkkola

Kalle Konkkola, jedan od najpoznatijih svjetskih aktivista i boraca za prava osoba sa invaliditetom preminuo je 10. septembra 2018. godine nakon kraće bolesti.Svojim je dugogodišnjim aktivizmom u pokretu osoba sa invaliditetom u svjetskim razmjerama osigurao da pitanja invalidnosti budu prisutnija u opštim politikama, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.Jedan je od osnivača DPI…
Read more

Mediji za sretno djetinjstvo

U organizaciji UNICEF 06. i 07. septembra 2018. godine u Hotelu „Board“ na Jahorini u okviru kampanje “Sretno djetinjstvo” koju UNICEF provodi u Bosni i Hercegovini održana je radionica pod nazivom “Mediji za sretno djetinjstvo”.Sudionici radionice su bili predstavnici UNICEF, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija, među kojima je i I.C. „Lotos“ i predstavnici medijskih kuća.U toku radionice se…
Read more

Sastanak Koalicije 27.08.2018. godine

U prostorijama I.C. „Lotos“ 27.08.2018. godine je održan redovan sastanak Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona. Prisutni predstavnici organizacija članica Koalicije su razmijenili informacije o realizovanim aktivnostima u proteklom periodu unutar djelovanja svojih organizacija. Na sastanku se razgovaralo i o usvojenoj novoj Odluci o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala kao rezultatu zagovaranja Koalicije…
Read more

Usvojena nova Odluka o listi ortopedskih i drugih pomagala TK 2018

Vlada TK je na 13. vanrednoj sjednici koja je održana 08. agusta 2018. godine, usvojila novu Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visinu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala. Odlukom su unapređeni načini, rokovi i iznosi participacije za…
Read more